Programma wijzigingen

De mogelijkheid bestaat dat er tijdens het seizoen door ziekte of bijzondere omstandigheden wijzigingen optreden in de programmering. Wanneer er essentiële veranderingen zijn, zult u hierover zo tijdig mogelijk geïnformeerd worden.

Programma- en / of prijswijzigingen voorbehouden. Theater De Oranjerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en of zetfouten. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden gereproduceerd en / of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.

Deze pagina delen?