Programma wijzigingen

Dit theatermagazine 2019-2020 is ver voor het seizoen geschreven op grond van de op dat moment beschikbare informatie. De mogelijkheid bestaat dat er tijdens het seizoen door ziekte of bijzondere omstandigheden wijzigingen optreden in de programmering. Wanneer er essentiële veranderingen zijn, zult u hierover zo tijdig mogelijk geïnformeerd worden.

Programma- en / of prijswijzigingen voorbehouden. TheaterHotel De Oranjerie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en of zetfouten. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de uitgever worden gereproduceerd en / of vermenigvuldigd op welke wijze dan ook.