Disclaimer

Theater De Oranjerie verleent hierbij toegang tot www.theaterroermond.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Theater De Oranjerie behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Theater De Oranjerie spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansrpakelijkheid aanvaard. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de materialen liggen bij Theater De Oranjerie en/of bij de genoemde rechthebbenden. Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Eindverantwoording Budgetsubsidie